2.märtsil toimus Türi Põhikoolis 5.klasside õpioskuste olümpiaad. Õpilased osalesid kolmes õpitoas. Esimeses pidi näitama teadmisi loodusest, oskama otsida teabetekstist vastuseid küsimustele, lugeda graafikuid. Teiseks oli varia-õpituba. Sellest õpitoast jäi meelde paikkonna rahvariiete määramise oskus. Kolmandas oli nuputamine, nutiseadmete kasutamine, info otsimine.
Meie kooli esindasid Anne Maria Vaher, Kirke Pärn, Egert Ninep ja Aleks Lember.  Võistkond saavutas I koha. Võitjad lähevad esindama maakonda vabariiklikule võistlusele.