Lõppenud on meie kooli vanapaberi kogumise kampaania ja saame teha kokkuvõtteid. Võime järjekordselt oma kampaaniaga rahule jääda. Kogusime kokku 29 230 kilogrammi vanapaberit ja sellest toodetakse uuesti paberit.

Kokku toodi vanapaberit 22 klassi õpilaste poolt. Nelja klassi õpilased tõid kogu klassi peale rohkem kui 2 tonni vanapaberit, kümne klassi õpilased rohkem kui 1 tonni jagu vanapaberit. Üldarvestuses tõid kõige rohkem vanapaberit 1B, 5A ja 5b klass.

Võiduauhinnad ja diplomid jagama välja kooliastmete kaupa. Oma kooliastme parimad saavad auhinnaks kringli, kõik osalenud klassid saavad auhinnaks paberit. Paberi ostmist toetas Väätsa prügila.

I kooliaste
1. koht-   1B klass (2802,5 kg)
2. koht-  3B klass (1608,5 kg)
3. koht- 1C klass (1583 kg)

II kooliaste
1. koht-   5A klass (2591,5 kg)
2. koht- 5B klass (2470 kg)
3. koht- 4A klass (2306 kg)

7.-12. klass
1. koht-   9B klass (2156 kg)
2. koht- 8B klass (1973 kg)
3. koht- 8A klass (1196 kg)

Kampaania korraldas ja pidas arvetust toodud kilogrammide kohta 5a klassi õpilased.

Kairit Wirth
klassijuhataja