12. veebruaril osalesid kaheksandate klasside õpilased töövarjupäeval, et tutvuda oma vanemate tööga.Saadud kogemused olid huvitavad ja mitmekesised, nähtu ja kuuldu kohta tehti hiljem inimeseõpetuse tunnis ettekanne. Tänu kõikidele vanematele ja tööandjatele, kes aitasid toredat õppepäeva läbi viia!

Algatus „Tööle kaasa!“ on ellu kutsutud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, SA Innove ning Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt. Üleriigiliselt osales sel aastal 36 kooli, ligi 2000 noort ning ligi 500 tööandjat.