Kui  küsida Paide Gümnaasiumi 5a ja 5b klassi õpilaste käest, mis on nende lemmiktund koolis, siis kõlab vastus üsna üksmeelselt:  „Draama!“  Põhjenduseks lisatakse, et see on huvitav, ei pea pingis istuma, mängitakse lahedaid mänge, saab end proovile panna, õpib julgemalt esinema, saab ise välja mõelda erinevaid  asju,  koos on lõbus näidendeid teha …

Tegelikult käib kord nädalas toimuvas draamatunnis tõsine õppetöö. Läbi erinevate harjutuste ja mänguliste ülesannete arenevad  loovus ja  algatusvõime, suhtlemis- ja koostööoskus.  Katsetatakse oma piire, saadakse teadlikuks oma kehast, häälest ja mõtlemisest kui suhtlemisvahendist.

Draamaõpetus on praktilist laadi aine, mille eesmärgiks on eelkõige tundekasvatus, emotsionaalse intelligentsuse arendamine.  Selle käigus kasvab end hästi valitsev noor, kes julgeb olla ise nii laval kui elus, kes saab hakkama nii eneseväljenduse kui ka avaliku esinemisega.

Õppeaasta vältel on käidud  mitmel korral teatris ja osaletud Nukuteatri töötubades. Kevadeti on valminud kahe klassi koostööna etendus, mida on esitatud  koolikaaslastele, vanematele ja lasteaiarühmadele. Selleaastases etenduses „Õuduste kool“ (G. Osteri samanimelise raamatu ainetel) katsetati ka varjuteatrit. Õpilased tegutsesid helitehnikute, valgustajate, nukumeistrite  ja näitlejatena. Hoogne lavastus valmis ühistööna ja rõõm kordaminekust oli suur.

Kersti Varik
Taimi Jürgenstein