Üha suuremat huvi pakuvad tänapäeval robotid. Nendega tegelemine arendab loogilist ja ruumilist mõtlemist, õpetavad omavaheliselist suhtlemist ning valmidust meeskonnatööks.

Koolis on 6 Bee-Bot (mesilane) ja 3 Edisoni robotit ja 12 komplekti WeDo 2,0 robotite ehitamiseks. Bee-Bot mesilasi kasutatakse kõikides ainetundides õppetöö mitmekesistamiseks, õpitud teadmiste kinnistamiseks I-III kooliastmeni. 3. klassi õpilased õpivad robotite ehitamist õpioskuste ainetunni ühe osana. Süvendatult saavad II-III kooliastme õpilased tegeleda robootikaga  ka ringitunnis.

Jaanuari lõpus sai  Sookure lasteaed meie kooli Bee-Bot roboteid kasutada eTwinning projekti läbiviimiseks. Projekti eesmärk: laps loob Bee-Bot´iga joonistuse, saades esimese programmeerimise kogemuse. Areneb koostöö osalevate laste ja koostööpartnerite vahel. Projektis osalevad peale Sookure lasteaia Pokude rühma veel Pirita Kose lasteaed, Aruküla lasteaed, Meeme mudila ja lasteaed Tareke.

Pokud tutvuvad Bee-Bot robotitega (video)