28. veebruaril toimus projekti ATS 2020 lõpuüritus.  Rahvusvahelisest projektis (2015-2018) osales kokku 10 riiki ( 224 kooliga), Eestist aga 26 kooli.  Projekti  eesmärgiks oli luua õpimudel, mis aitab õpilastel omandada edukaks toimetulekuks vajalikke üldoskusi (õpioskused, üldkirjaoskus, kommunikatsioon ja koostöö, loovus ja innovaatilisus ning digioskused).  Projekti- ja kontrollklassiks  oli selle õppeaasta  9.b klass.  Õpilased kasutasid õpimudelit Mahara keskkonnas  inglise keele ning geograafia tundides.  Projekti kokkuvõtetest selgus, et projektiklassis paranesid õpioskused võrreldes kontrollklassiga neljas riigis (Belgias, Horvaatias, Soomes ja Leedus).  Eesti õpilaste puhul erinevust ei täheldatud, sest Eesti õpilaste digipädevused olid head juba enne projekti.

Täname 9.b  klassi  õpilasi  koostöö eest projektis ATS 2020.

Õpetajad Annika Tischler,  Dina Ressaar ja Kersti Kertsmik