Taas on aeg teha kevadkoristust ja talvega tekkinud vanapaber taaskasutusse anda.

Selleks on kaks võimalust:

  • aprill- 7. mai 2018 võib igaüks viia vanapaberit Väätsa Prügilasse. Prügilast peab võtma paberi, kus on kirjas viidud kogus ja lapse nimi. Paber anda koolis klassijuhatajale, nemad annavad vahekokkuvõtete tegemiseks need õp. K Wirthi kätte.
  • Kahel korral saab vanapaberit tuua kooli sisehoovi. Kuupäevad on veel täpsustamisel. Et kaalumine läheks kiiremini, on oluline vanapaber korralikult kastidesse pakkida või paelaga kinni siduda.

Arvestust kogutud vanapaberi koguste kohta peetakse kooliastmete kaupa. Parimatele autasud!