Karjäär

Mis on karjäär?

Karjäär on eneseteostus, elukutsevalik, astumine tööellu. Karjäär kujuneb erinevate valikute käigus, mida inimesed elu jooksul teevad – see on isiklik teekond, mis on mõjutatud keskkondlikest teguritest, kuid peamiselt on siiski inimese enda loodud. Muutuva tööturu tingimustes on oluline olla kursis haridusmaastiku ja tööturuga – see annab võimaluse teadlikult oma karjääri planeerida.

Koolis toimuva karjääriõppe eesmärk on aidata õpilastel
• arendada teadlikkust iseendast;
• omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest;
• kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.

Nõustamine õpilasele, lapsevanemale:

Innove Rajaleidja keskustes pakuvad oma abi karjääri – ja õpinõustamise spetsialistid. Järvamaa Rajaleidja keskus asub Paides aadressil Pärnu 54, kontakttelefon 53 43 0597.

Järvamaa spetsialistide nimed ja kontaktid leiad Rajaleidjast
<http://www.rajaleidja.ee/jarvamaa>, samuti saab sealt nõu ja tuge tulevikuplaanide tegemisel, infot õppimise ja koolide kohta Eestis ning
välismaal.

Kasulikud viited:
www.rajaleidja.ee/jarvamaa – õppe- ja karjäärinõustamine Järvamaa Rajaleidja Keskuse spetsialistidelt
www.rajaleidja.ee – aitab õpilasel planeerida karjääri ja avastada omaenese võimed, annab infot ja nõu lapsevanemale
www.teeviit.ee – noorte infomess: edasiõppimisvõimalused, täiendõpe, vaba aja sisustamine
www.kutseharidus.ee – info kutseõppevõimaluste ja erialade kohta
www.sais.ee – ‎SAIS on teenus, mille abil saab esitada SAIS-is osalevasse kooli oma sisseastumisavalduse turvaliselt ja elektroonselt Interneti teel
www.stardiplats.ee – abiks noorele tööle kandideerimisel, CV koostamisel
www.rajaleidja.ee/kelleks-saada/ – ametite ja kutsealade andmebaas

Taimi Jürgenstein
karjäärikoordinaator