Õppetöö

TUNDIDE AJAD 2016/2017 õ.-a.:

  1. 8:00 – 8:45
  2. 8:55 – 9:40 –  1.-4. klasside söögivahetund
  3. 10:00 – 10:45 –  5.-8. klasside söögivahetund
  4. 11:05 – 11:50 –  9.-12. klasside söögivahetund
  5. 12:10 – 12:55
  6. 13:05 – 13:50
  7. 14:00 – 14:45
  8. 14:55 – 15:40

KOOLIVAHEAJAD 2016/2017. õ.-a.:

sügisvaheaeg             22. oktoober – 30. oktoober 2016

talvevaheaeg             23. detsember 2016 – 8. jaanuar 2017

kevadvaheaeg            18. märts – 26. märts 2017

suvevaheaeg              07. juuni – 31. august 2017

 

TRIMESTRITE LÕPUAJAD:

I trimester       25. november 2016

II trimester     23. veebruar 2017

III trimester    06. juuni 2017

 

 

RIIGI-, PÕHIKOOLIEKSAMID JA TASEMETÖÖD 2016/2017

 

8.klassi loovtöö tähtajad:

15. november – esitamine juhendajale

20. november – lõplik esitamine klassijuhatajale koos tööprotsessi hinnangulehega

7. detsembrist algavad kaitsmised

 

11.klassi uurimistöö tähtajad:

4. märts – esitamine juhendajale

4. aprill – töö esitamine koos juhendaja hinnanguga

20. aprillist algavad kaitsmised