Õppetöö

TUNDIDE AJAD 2017/2018 õ.-a.:

  1. 8:00 – 8:45
  2. 8:55 – 9:40 –  1.-4. klasside söögivahetund
  3. 10:00 – 10:45 –  5.-8. klasside söögivahetund
  4. 11:05 – 11:50 –  9.-12. klasside söögivahetund
  5. 12:10 – 12:55
  6. 13:05 – 13:50
  7. 14:00 – 14:45
  8. 14:55 – 15:40

KOOLIVAHEAJAD 2017/2018. õ.-a.:

I vaheaeg           21. oktoober – 29. oktoober 2017

II vaheaeg          23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018

III vaheaeg         24. veebruar – 4. märts 2018

IV vaheaeg          21. aprill – 1. mai 2018

V vaheaeg           12. juuni – 31. august 2018

 

TRIMESTRITE LÕPUAJAD:

I trimester       24. november 2017

II trimester     23. veebruar 2018

III trimester   11. juuni 2018

 

RIIGI-, PÕHIKOOLIEKSAMID JA TASEMETÖÖD 2017/2018

 

8.klassi loovtöö tähtajad:

17. november – esitamine juhendajale

24. november – lõplik esitamine klassijuhatajale koos tööprotsessi hinnangulehega

11. detsembrist algavad kaitsmised

 

11.klassi uurimistöö tähtajad:

2. märts – esitamine juhendajale

6. aprill – töö esitamine koos juhendaja hinnanguga

23. aprillist algavad kaitsmised