21.10-22.10 kogunesid töökad Õpilasesinduse liikmed laagrisse, mis leidis aset kooliamajas. Laagri alguses toimusid ajurünnakud erinevatel teemadel. Igaüks sai kaasa rääkida ja avaldada arvamust teemadel nagu Paide Gümnaasiumi Jõulupidu, tulevane põhikool, Õpilasesinduse presidendi vastuvõtt jne. Samuti sai laagris alguse Oma kooli nädala planeerimine. Paika said stiilid igaks päevaks ja põnevad tegevused vahetundidesse.

Peale ametliku osa veetsid kõik koos aega üksteist paremini tundma õppides. Samuti vaadati ühiselt koos saadet “Roaldi nädal”, kus näidati meie kooli kauaaegset, ustavat töötajat Maie Kaasikut.

Kombekohaselt toimus laagris ka veel rebaste ristimine. Ristimise käigus testiti uute liikmete usaldust, vastupidavust ning reageerimist tundmatutes olukordades. Üleüldiselt sai laagris palju nalja ning koos veedetud aeg oli väga lõbus.

Minu, kui värske presidendi jaoks oli laager edukas ning nüüd tuleb vaid arutletud ning planeeritud asjade kallal tööle asuda. Samuti olen õnnelik, et Õpilasesindusse on lisandunud juurde sel õppeaastal uusi ja tublisid õpilasi nii põhikoolist kui ka gümnaasiumist.

Damaris Ly Tamla
Paide Gümnaasiumi õpilasesinduse president