1b klass käis kevadhõngulises meisterdamistunnis Pööningu käsitöötoas. Seal ootasid ettevalmistatud töökohad ja materjalid. Lapsed olid õhinal ametis, töö oli huvitav ja jõukohane. Valmisid toredad murupead, kellele juba ka nimed anti. Kel töö valmis, sai maiustada, mängida ja tantsida, äraminekuga polnud kellelgi kiiret.

Väga suur tänu Emma emale, kes meile nii toreda õppepäeva korraldas!

 

 

 

 

Taimi Jürgenstein
klassiõpetaja