Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal on veebruar on kodutütarde ja noorkotkaste jaoks lipuheiskamise kuu. Seda sellepärast, et igal veebruarikuu hommikul on  ühel noorkotkal ja ühel kodutütrel au heisata Eesti Vabariigi lipp Toompea Pika Hermanni torni. Järva maleva noorkotkas ja kodutütar heiskavad lipu 03. veebruari hommikul, just päikesetõusul kell 8.27 hommikul. Noorte Kotkaste Järva maleva poolt heiskab lipu Türi „Hundi“ rühma noorkotkas GEORG LEE.

Kodutütarde Järva ringkonna lipuheiskaja on ANDRIANA LOMAKINA, Paide Paepiigade rühma kodutütar. Andriana on kodutütar juba kaheksa aastat. Kodutütreks astus ta 2010.a Väätsa rühmas, aga õige pea liitus Paepiigade rühmaga, kuna asus õppima Paide Gümnaasiumisse. Andriana on aktiivne ja teotahteline, uudsete ideedega tütarlaps. Ta on hea suhtleja ja mitmekülgsete huvidega. Ta on olnud läbi aastate aktiivne, panustanud kodutütarde tegevusse väga erinevatel aladel. Andriana on hea laulja ja muusik. Ta mängib klaverit, laulab  kooris, kuid esineb tihti ka solistina. Ta on näidanud oma oskusi peoõhtu korraldajana ja teadustajana.

Mitmel aastal on ta koos kaaslastega võistelnud ringkonna eest matkamängul Ernake, osalenud suurlaagrites ja võistelnud ringkonna eest nt mälumängus, osalenud mõttekodades jms. Ta oli üks neist noortest, kes lõid omaalgatuslikult ringkonnale tegevuse reklaamimiseks Instagrammi konto ja on nüüd seal ka aktiivne postitaja. Andriana on alati olnud uhke selle üle, et ta on kodutütar ja reklaaminud meie organisatsiooni ka teistele noortele. Oma rühmavanemale on Andriana olnud heaks abiliseks nii rühmaürituste läbiviimisel kui ka nende ettevalmistamise etapis. Andriana on korduvalt viinud läbi õpitubasid noorematele kodutütardele.

Andriana on töökas ja kohusetundlik. Ta teeb ja jõuab palju. Neiu on aktiivselt tegev Paide Gümnaasiumi õpilasesinduses, ta teeb ühe saatejuhina Tre raadios noortesaadet „Skräss“. Lisaks tantsib ta tantsutüdrukute rühmas ja võtab aktiivselt osa ka iludusvõistlustest. Temale ülsandeid andes võib alati kindel olla, et kokkulepitud tööd saavad õigeaegselt ja häst tehtud.

Lipuheiskajaks valis Andriana KT Järva ringkonna juhatus. Valikus oli kolm neiut ja otsus tehti hääletamise teel.