Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord

Ootame 1. klassi astujate dokumente! (mütsi saab tellida juuni lõpuni)

Kantselei avatud 07. juunist kuni 21. juunini 2017.a kell 9.00 – 15.00
26. juunist kuni 07. juulini 2017.a kell 9.00 – 12.30

2017-2018. õppeaasta 1. klassi õpilase taotluse võib tuua või saata paberkandjal kooli kantseleisse ( Aiavilja 3, Paide 72712) või saata digiallkirjastatult aadressil kool@paidegymn.ee
Taotluse vorm on kättesaadav ka kooli kantseleis.


 

Avalduste vastuvõtmine 10.klassi astumiseks:

Avaldusi (blankett) Paide Gümnaasiumi 10. klassi astumiseks võetakse vastu kooli kantseleis tööpäeviti
19. juunist kuni 21. juunini 2017.a kell 9.00 – 15.00 ja
26. juunist kuni 05. juulini 2017.a kell 9.00  – 12.30.
Avaldusele tuleb lisada õpilase isikut tõendav dokument, põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega, õpilase tervisekaart ja foto (3×4 cm). Tasuda tuleb 16 eurot vormimütsi eest (vajalik teada mütsi suurusnumbrit).
Vabade kohtade olemasolul toimub täiendav vastuvõtt 24. augustil 2017.a kell 10.00.
Lisainfot saab telefonidel 3849070, 3849071 ja 5246468
Kui õpilaskandidaat loobub oma kohast, palume sellest kiiresti teatada e-posti teel: vello.talviste@paidegymn.ee