Õpilaste toitlustuse korraldus 2017-2018 õppeaastal

 Alanud õppeaastal on lastevanematele hea uudis see, et kõikide õpilaste koolilõuna on alates 01.septembrist 2017.a õpilaste (lastevanemate) jaoks täies ulatuses tasuta, alus: Paide Linnavolikogu määrus 20.04.2017 nr 11 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Paide linnas“ § 2 lõiked 1 ja 3.

Koolilõuna hind on jätkuvalt 1,30 eurot/päev, alus: Paide Linnavalitsuse korraldus 5.09.2017 nr 379 „Koolilõuna maksumuse kehtestamine“.

Pikapäevarühmas osalevatel õpilastel on võimalus saada lisaks tasuta koolilõunale täiendavalt sooja sööki kella 13 ja 13:30 vahel. Selle toidu hind on 0,70 eurot/päev ja see tuleb täies ulatuses lapsevanemal tasuda Järva Tarbijate Ühistule (JTÜ), kes on meie kooli õpilasi toitlustust korraldav ettevõte. Kalendrikuu põhised arved väljastab JTÜ otse õpilase vanematele e-posti teel.

Lisaks on õpilastel võimalus saada hommikuputru igal koolipäeval kella 7:30-st kui 8:50-ni. Hommikupuder maksab 0,30 eurot ja see tuleb maksta sularahas pudru kättesaamisel. Hommikupudru söömise soovist tuleb eelnevalt teavitada sööklat telefonil 38 50 177 või e-postiga paide.gumnaasium@jarvaty.ee

Kui õpilane puudub koolist pikemalt kui üks päev, tuleb sellest teavitada sööklat telefonil 38 50 177 või e-postiga paide.gumnaasium@jarvaty.ee (söökla juhataja Airi Lahesoo). Samuti tuleb sööklat teavitada õpilase kooli naasmisest.

Vello Talviste
direktor

MENÜÜ

Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
Esmaspäev