MARGUS VILMRE

KAIRIT WIRTH

KERSTI KERTSMIK

ÜLLI MÜLLER

VALEV VÄLJAOTS

EDA LEOTOOTS

JUTA HEINASTE

ANDRES JALAK

DAMARIS LY TAMBLA

CRISLYN SAVISTE

TARMO ALT

esimees, põhikooliõpilaste vanemate esindaja

serkretär, põhikooliastme õpetajate esindaja

gümnaasiumiastme õpetajate esindaja

gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja

gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja

põhikooliõpilaste vanemate esindaja

põhikooliõpilaste vanemate esindaja

kooli toetava organisatsiooni esindaja, vilistlane

põhikooli õpilaste esindaja

gümnaasiumi õpilaste esindaja

Paide Linnavolikogu esindaja