Paide Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek toimub kolmapäeval, 13.septembril 2017.a algusega kell 18:00 kooli aulas.

Koosoleku päevakord:
1. Õpilaste ja lastevanemate õigustest ja kohustustest.
Esineb Kadri Toom, Paide politseijaoskonna noorsoopolitseinik
2. Ülevaade kooli tegevusest ja tulemustest 2016-2017 õppeaastal ning eesmärkidest ja tegevustest 2017-2018 õppeaastal.
Esineb Vello Talviste, kooli direktor
3. Hoolekogu liikmete valimine.

Ootame rohket osavõttu.

Vello Talviste
Paide Gümnaasiumi
direktor