Septembris olid koolimajas üleval 6a ja 6b valmistatud plakatid “Lapsed liikuma!”, mis tuletasid meelde taaskasutuse vajalikkust ja kutsusid annetama kodudes kasutult seisvaid liikumist toetavaid mänguvahendeid meie kooli pikapäevarühmale. Palle, hüppenööre, kummikekse, lendavaid kettaid jms kogunes lõpuks suur kastitäis ning neid kasutatakse nüüd usinalt ja rõõmsalt 1. klassi pikapäevarühma mängutundide ajal. Suur tänu kogujatele ja annetajatele!

Taimi Jürgenstein