Kantselei avatud 07. juunist kuni 21. juunini 2017.a kell 9.00 – 15.00
26. juunist kuni 07. juulini 2017.a kell 9.00 – 12.30

Ootame 1. klassi astujate dokumente! (mütsi saab tellida juuni lõpuni)

Avalduste vastuvõtmine 10.klassi astumiseks:

Avaldusi (vormi leiad Meie kool – Vastuvõtt) Paide Gümnaasiumi 10. klassi astumiseks võetakse vastu kooli kantseleis tööpäeviti
19. juunist kuni 21. juunini 2017.a kell 9.00 – 15.00 ja
26. juunist kuni 05. juulini 2017.a kell 9.00  – 12.30.
Avaldusele tuleb lisada õpilase isikut tõendav dokument, põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega, õpilase tervisekaart ja foto (3×4 cm). Tasuda tuleb 16 eurot vormimütsi eest (vajalik teada mütsi suurusnumbrit).
Vabade kohtade olemasolul toimub täiendav vastuvõtt 24. augustil 2017.a kell 10.00.
Lisainfot saab telefonidel 3849070, 3849071 ja 5246468
Kui õpilaskandidaat loobub oma kohast, palume sellest kiiresti teatada e-posti teel: vello.talviste@paidegymn.ee