Kooli avaaktus toimub 1. septembril kell 11.00 E-Piim Spordihallis.

NB! 1. klass ja 12. klass kogunevad kell 10.30 I korruse pikka koridori
10. klass koguneb kell 10.30 I korruse fuajeesse

NB! 11. ja 12. klassil kohustuslik kanda koolimütsi!

SÄRA SILMADESSE Ja KOHTUMISENI 1. SEPTEMBRIL!