Alates 2013. aastast osaleb Paide Gümnaasium edukalt kiusamisvastases programmis KiVa. KiVa programm tegeleb õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamisega ja koostööd soodustavate käitumisoskuste harjutamise ning kinnistamisega. Selle peamine eesmärk on kiusamise ärahoidmine koolis. Programmi raames viivad I ja II astme klassijuhatajad läbi tunde, kus arutletakse ning tehakse erinevaid harjutusi ja rühmatöid suhtlemisoskuste arendamiseks. Täpsem ülevaade KiVast on aadressil www.kivaprogram.net/estonia

PG KiVa meeskond
Eve Seire, Riina Õun, Taimi Jürgenstein