Sellel õppeaastal toimus juba teist korda 6.-9. klasside Järvamaa põhikoolide mälumängu turniir. 30. märtsil toimus Koigi Koolis Järvamaa põhikoolide mälumängu turniiri viimane voor, mis oli ühtlasi ka finaalvoor. Finaalvoorus selgitati välja õppeaasta jooksul osalenud meeskondade seast parimad. Eelnevad voorud toimusid oktoobris Väätsa Põhikoolis, novembris Paide Gümnaasiumis, jaanuaris Imavere Põhikoolis ja viimane voor märtsis Koigi Koolis.

Turniiri korraldasid 4 kooli: Väätsa Põhikool, Paide Gümnaasium, Imavere Põhikool ja Koigi Kool. Lisaks tehti koostööd ka Eesti Mälumänguliidu esindaja Mart Vellamaga, kes koostas küsimused.

Kokku osales turniiril 10 võistkonda kaheksast Järvamaa koolist – Laupa Põhikool, Koigi Kool, Türi Põhikool, Aravete Keskkool, Paide Ühisgümnaasium, Paide Gümnaasium, Imavere Põhikooli 2 võistkonda ja Väätsa Põhikooli 2 võistkonda.

Neljanda vooru lõppedes autasustati ka kõiki võistkondi auhindadega, mis olid välja pandud turniiri toetajate poolt. Esikolmiku meeskondadele pandi kaela medalid ning anti ka karikad. Esimese koha turniiri üldkokkuvõttes saavutas Türi Põhikooli võistkond, teise koha saavutas Väätsa Põhikooli 2. võistkond koosseisus Laura Teder, Eva Martjak, Sten Erik Tuuleveski ja Jürgen Ilves ning kolmanda koha saavutas Paide Gümnaasiumi võistkond: Roberta-Grethel Agu, Damaris Ly Tambla ja Rauno Uusleer (panustasid ka Ako Russak ning Rait Õlge).

Jaanus Moppel
Juhendaja