Esmaspäeval 15.jaanuaril toimus meie koolis 4. kooliastme inglise keele olümpiaad, milles osales 39 õpilast viiest maakonna gümnaasiumist ja keskkoolist. Osavõtjatel tuli teha 8 lugemisülesannet, mille tegemiseks oli aega kaks tundi (120 minutit). Tekstid ei olnud väga rasked, kuid ülesanded seevastu vajasid pingsat mõtlemist. Maksimaalne punktisumma oli 68, mida ei saavutanud keegi.

Esikohale tulnu on Marko Malling (õpetaja Aet Sarv) Türi Ühisgümnaasiumist 62 punktiga. Vaid üks punkt vähem on meie kooli õpilasel Mikk Margus Möllil 12. klassist (õpetaja Marika Uustal). 3. ja 4. kohta jagavad meie kooli 10. klassi õpilane Carl-Cristopher Raidma (õpetaja Ene Airik) ja Paide Ühisgümnaasiumi 12. klassi õpilane Saara Sion (õpetaja Liivi Aare).

Olümpiaadiülesannete tase oli B2+ kuni C1, mistõttu olid nad väga headele keeleoskajatele mõnus pingutus ja nende teadmiste proovilepanek.

Ene Airik
olümpiaadikomisjoni esimees