16. novembril võttis osa meie kooli 15 õpilast 6. klassist vabariiklikust informaatikaviktoriinist KOBRAS. Viktoriin oli elektrooniline, kestis 45 min ja koosnes 15 küsimusest informaatikast, matemaatikast ja loogikast.  Kõige paremini kooli arvestuses läks:

1. Aleks Lember 6.c klass
2. Simon Usar 6.c klass
3. Daniel Tihu 6.a klass

Suured tänud osavõtu eest!