Paide Gümnaasium on osalenud Globe ja CloudSat programmis Eesti liitumisest saati. Tänavu sai GLOBE Eesti 20. aastaseks.

GLOBE on üldhariduskoolidele tuginev rahvusvaheline keskkonnaprogramm, mis ühendab lapsi, õpetajaid ja teadlasi kogu maailmast selleks, et tõsta inimeste keskkonna-alaseid teadmisi.

5 – 12 klassi õpilased üle kogu maailma teevad keskkonna mõõtmisi ja vaatlusi oma kooli ümbruses, saadavad tulemused Interneti kaudu GLOBE keskusesse. Saavad kasutada GLOBE ülemaailmseid andmeid ning NOAA ja NASA ülevaateid (kaarte) Maa ilmastiku ja looduse kohta ning kasutavad neid õppetöös ja uurimustes.

Eesti ametlik ühinemine GLOBE programmiga toimus 19. juunil 1996, mil Eesti haridusminister J. Aaviksoo ja USA suursaadik Tallinnas L. Taylor kirjutasid alla vastavale lepingule.

GLOBE raames on välja töötatud õppematerjalid, mis selgitavad konkreetsete mõõtmiste tausta ja pakuvad ideid ning metoodikaid tundide läbiviimiseks. Eesti GLOBE koolides on  üle 600-leheküljeline õppematerjalide kogu. Programm pakub huvilistele õpilastele suurepärase võimaluse kooliuurimuste tegemiseks.

Meie koolis tegelevad aktiivselt vaatlustega peamiselt II kooliastme õpilased. Tänuks tehtu eest autasustati Paide Gümnaasiumi väljapaistvate saavutuste eest tänukirjaga, millele on alla kirjutanud ka rahvusvahelise GLOBE programmi juht Dr.Tony Murphy.

CloudSat programmis oleme osalenud samuti väga aktiivselt. Vaatlused koosnevad temperatuuri, pilvede tüübi ja pilvkatte, lennujälgede ja sademete vaatlemisest koos pilvedest tehtud fotodega. Vaatluse ajakava on seotud CloudSat-i sateliidi ülelendudega. See toimub iga osaleva kooli jaoks eraldi ajakava alusel.

Suurt tänu tuleb avaldada 9a klassi õpilastele Meelis Välbale ja Christian-Marcus Ott`ile, kes viis aastat tegelesid aktiivselt selles programmis ja õpetasid välja nooremaid. Tehtud töö eest saabus kooli NASA CloudSat hariduse võrgustiku poolt tänukiri, millega autasustati Paide Gümnaasiumi väärtusliku panuse eest.

Tänavu sügisel osalesime fotokonkursil “Eesti GLOBE 20”, kus kajastasime aastate jooksul tehtud erinevaid mõõtmistegevusi. Sealt jõudsime edasi Euroopa Globe kalendri konkursile, kus osales 1000 fotot, millest välja valiti 20 ja nende hulgas viis Eestist. Meie kooli tegemisi-toimetamisi kajastavaid fotosid sai nende viie hulka kaks.

Suur tänu kõigile endistele ja praegustele GLOBE programmis osalejatele. Tänu teile ongi Paide Gümnaasium saanud nii suure tunnustuse osaliseks.

 

Ester Koplimets
GLOBE programmi juhendaja