10. detsembril toimus piirkondlik geograafiaolümpiaad. Ülesannete lahendamiseks oli aega 2,5 tundi. 7.-8. klassi õpilased said testülesannete lahendamisel kasutada atlase abi. 9.-12. klassi õpilastel oli lahendada 2 erinevat testi, ühel neist oli kasutada interneti abi.

Tulemused klasside kaupa:
7. klass
8.klass
9.klass
10.-12. klass