Pöörame Teie tähelepanu, et viimane kohtumine sellel õppeaastal on 28. märtsil kell 15.00, mitte 4. aprillil.