HITSA korraldab Code Week nimelist üritust mitmendat aastat. Selle eesmärk on laste seas tekitada huvi programmeerimise ja robootika vastu, mis on tänapäeval väga vajalikud oskused.

Meie kool osales Code Week nädalal 2 töötoaga. Osalemiseks oli vaja eelnevalt saata taotlus ja meie taotlused osutusid väljavalituks.

„Mesilased sumistavad“ töötoas võisid eelregistreerimise alusel osaleda I kooliastme õpilased. Töötoas õpiti programmeerimise algtõdesid Bee-Bot mesilaste abiga. Seda tehti lõimituna eesti keele, matemaatika ja liiklusõpetuse abil. Meie töötoas käisid õppimas ka Imavere Põhikooli 2. klassi õpilased ning Nurme Kooli õpetaja. Kuna huvi töötoa vastu oli suur, siis kõik korraga ei mahtunud. Meie kooli õpilastest teevad töötoa veel ka läbi 1.b ja 2.a klassi õpilased.

Kairit Wirth
Töötoa autor ja läbiviija