Telia Eesti, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Informaatikaõpetajate Selts kutsusid EV100 raames koole üles osalema projektis “Nutitund igasse kooli!”. Selleks loodi Facebookis avalik grupp, kuhu võivad õpetajad postitada ja jagada infot oma tegemiste kohta, kuidas digi õppimisel või õpetamisel kaasa aitab. Läbi õppeaasta toimuvad iga kuu loosimised, kus saab võita põnevaid nutikaid auhindu.

Jaanuari postitustes pidi jagama kogemusi lastevanemate kaasamisest nuti vahendite kasutamisel. Meie postitasime oma 1.-3. klassi isadepäeva projekti. Ülesandeid koostasid ja viisid ürituse läbi meie kaks õpilast: Damaris Ly Tambla ja Samuel Ehman. Selle jagatud kogemusega me võitsime Nutitund igasse kooli! projektis Microsoft Eesti auhinna.

Veebruar, mis  on Targalt Internetis olemise kuu, oodatakse postitusi põnevatest tegevustest õpilastega, vanematega ja õpetajatega, et tõsta digitaalse ohutuse taset ja sellekohast märkamist, mõistmist ning üksteise toetamist.