Kolmapäeva pärastlõunal toimus arvutiklassis üleeuroopalise programmeerimisnädala Code Week raames töötuba, kus huvilistel valmisid toredad mitmetasemelised arvutimängud. Programmeerimiskeel Scratch osutus kõigile jõukohaseks. Iseenda mängu mängides lõid lõkkele tõelised emotsioonid, kui teatud aja jooksul järgmisele tasemele jõudmisest jäi puudu vaid 1 punkt. Õpilasi juhendas Kersti Varik.

Eestis koordineerib Code Week’i tegemisi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Õpituba toetati Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” ja Euroopa Ühendamise Rahastu projektist “Targalt Internetis”.

Kersti Varik
Töötoa autor ja läbiviija