Et õppimine oleks huvitavam ja lõbusam, korraldasid 5a ja 5b klass oma teadusteatri. Etendused toimusid aulas ja pealtvaatajateks kutsuti kolmandad klassid. Ettevalmistustöö tehti loodusõpetuse tundides, kus kõik õpilased esitasid kodutööna ettevalmistatud loodusteadusliku katse.
Kokku näidati teadusteatri vaatajatele 13 erinevat katset ja anti toimuva kohta selgitusi. Etenduse lõpus said ka pealtvaatajad läbi viia katse, mis aitas mõista pindpinevusjõu olemust.