14.veebruaril viis buss 5.b ja 5.c klassi õpilased Aegviidu looduskeskusesse. Programmis “Vahetuvad aastaloomad” õpiti matkarajal tundma loomade jälgi, vaadeldi rabataimi, kuulati tihaste laulu, mängiti otsimismängu. Looduskeskusesse oli üles pandud laste meisterdused looduslikest materjalidest, püsinäitus oli pühendatud putukate elu-olule. Giid pühendas suure osa vestlusest metskitse kui aastalooma tutvustamisele. Vaadeldi loomade nahku, koljusid, jalajälgi, väljaheiteid. Räägiti loomade harjumustest, nende toitmisest talvisel ajal, täideti töölehti. Päikeseline matkapäev lõppes sooja tee ja kokatädide valmistatud võileibadega. Õppepäev toetas 5. klassi loodusõpetuse pädevuste saavutamist, ainekava omandamist. Õppekäiku rahastati KIK-i poolt.

Samal õppekäigul käis 1. veebruaril ka 5.a klass.