Novembri viimane nädal on kuulutatud üleeuroopaliseks jäätmetekke vältimise nädalaks (European Week for Waste Reduction). Selle raames kutsutakse inimesi üles jäätmeteket vältima ning ressursse säästlikult kasutama. Nädala eesmärk on teadlikkuse tõstmine jäätmetekke vähendamise osas. 23. novembril käis seepärast viiendatel klassidel külas Piret Eensoo keskkonnaametist, kes rääkis jäätmekäitlusest, jäätmetekke vähendamise võimalustest, pakenditest, sorteerimisest ja taaskasutusest. Õpilased said rühmades mõelda, kuidas koolis ja kodus võimalikult vähe prügi tekitada, vaadata videot sellest, mis saab prügist pärast prügikasti sattumist ja proovida praktiliselt jäätmete sorteerimist. Koolitunni lõpus anti kaasa ülesanne minna koju vanemaid kasvatama. Kes Piret Eensoo koolitunnis ei käinud, aga tahab ka iseennast ja teisi sel teemal kasvatada võib saada abi vastavasisuliselt keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/hooli-keskkonnast-kasuta-vahem-pakendeid.