Paide Ühisgümnaasiumi klassiõpetajad korraldavad juba aastaid kodu-uurimustööde konkurssi. Igal aastal on erinev alateema, sel aastal oli konkursi pealkirjaks „Ise tehtud, hästi tehtud“.

4.a klassi õpilased otsustasid koostada töö ühistööna. Meie töö läbivaks teemaks oli toit, mis igapäeva osana peidab ka pere traditsioone ja päritolu.

Iga laps valis koos perega ühe retsepti, mis on nende perele tähenduslik.Toit valmistati koos perega ning sellest tehti foto ja saadeti õpetajale. Koolis printisime fotod ja kujundasime töö ühtseks tervikuks. Töös ei ole ainult retseptid, vaid ka lugu selle toidu päritolust, kujunemisest, tähendusest.  Iga õpilane kirjutas käsitsi oma osa, järgides juhendis ette antud nõudeid. Maarja Liis Rüütel ja Laura-Lisanna Nurmsalu kirjutasid sissejuhatuse, kokkuvõtte ja sisukorra. Maarja Liis ja Grethel Saviste illustreerisid tiitellehe.

Kokku sai tore retseptiraamat, millest leiab nii magusaid kui soolaseid toite igapäevaseks toiduks kui ka pidupäevaks.

 

 

 

 

Kairit Wirth
klasijuhataja