11. mail käisid neljandate klasside õpilased KIK-projekti raames õppesõidul.

Seekordne õppekäik viis meid Lahemaale RMK Oandu looduskeskusesse ja selle ümbrusesse. Meie õppepäev algas DVD-filmide „Märka merd“ vaatamisega. Seejärel osalesid lapsed „Mereranna õpitoas“, kus õpiti tundma tavalisemaid Läänemere limuseid, meretaimi jt liike.

Peale teooria omandamist jätkus päev matkates. Retk viis meid 3,5 km matkarajal Oandult Altjale mööda Läänemere eri arenguetappide rannamoodustisi. Altja rannas vaatlesime randa ja määrasime rannast leitut.

Matk lõppes ajaloolise kaluriküla hoonete juures. Seal korraldasime pikniku ja sai kiikuda külakiigel.

Kuigi meie bussisõit Oandule ja hiljem ka koju tagasi kulges lumesajus ja rahes, siis õppeprogrammi ajal meil ilmaga vedas. Saime matkata ja mererannas õppida ilusa päikesepaistelise kevadilmaga.

Kairit Wirth
4a klassijuhataja