9. märtsil toimusid jälle Youtube vahendusel e-külalistunnid. 5a klassi õpilased vaatasid ja mõtlesid küberkiusamise teemal, mis on üks teema ka KiVa õppeprogrammis. Tundi juhtis veebikonstaabel Maarja Punak. Tema tunnis oli kolm põhiteemat, milles ta õpilasi koolitas. Kõik puudutasid meie lastele väga tuttavat kübermaailma. Veelkord sai üle räägitud käitumisest kinnistes suhtluskeskkondades, enda reaalajas näitamist ja väga tõsine alastipiltide internetti laadimise teema. Õpilased olid teemadest väga huvitatud ja loodetavasti käituvad nad internetis viisakalt ja langetavad õigeid otsuseid.

Klassijuhataja Kairit Wirth