1. juunil 2017.a. osalesid Paide Gümnaasiumi 3.a ja 3.b klass KIK toetusega RMK Oandu looduskeskuse programmis Lahemaa-Rannamaa.

Programm koosnes Oandu Looduskeskuses õppetunnist, kus vaatlesime lõike DVD-programmist Märka merd. Mereranna õpitoas õppisime tundma tavalisemaid Läänemere limuseid ja vetikaid. Järgnes 3,5 km retk läbi metsa Oandult  Altjale mereranda. Retke jooksul rääkisime taimedest, puudest ja märkidest  elutegevusese kohta metsa all.

Altja rannas vaatlesime rannajoont, taimestikku, paadikuure, titekivi. Põnev oli õpitud vetikaid ja karpe avastada, leida lainete poolt kaldale uhutud materjale. Lapsed huvitusid väga kividest.  Elevust pakkus haisukivi otsimine rannas. Programm lõppes piknikuga .

Programmis osalemine andis kindlasti uusi teadmisi, õpitu kinnistamist, kuulamis-, vaatlus- ja suhtlemisoskust. Lisaks suurel hulgal positiivseid elamusi.

Suur tänu neile, kes sellist õppevormi lastele võimaldavad!