9. veebruaril külastas 2.a klass Endla looduskeskust. Osalesime Eesti imetajaid tutvustavas õppeprogrammis „Eesti imetajad ja nende aastaring“. Koos giidiga otsisime talvises looduses loomajälgi, mängisime, kuulasime loomahääli ja vaatasime videoid. Lõpuks tegime uurimistööd ja täitsime töölehti. Õppepäev meeldis lastele ja nad omandasid uusi teadmisi. Õppekäigu rahastas KIK.

Tiina Mäeots
klassiõpetaja