Möödunud õppeaasta kevadel esitas bioloogia õpetaja Merike Einma SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogule projektitaotluse, millele järgnes suvel positiivne vastus. Nüüd, sellel õppeaastal, osalevad nimetatud projekti rahastuse toel Paide Gümnaasiumi 1.-11. klasside õpilased TÜ loodusmuuseumi ning RMK loodus- ja õppekeskuste programmijuhtide aktiivõppe tundides.

17. oktoobril osalesid KIK-i projektis 10. klassi õpilased. Projektipäev toimus Sagadi mõisa Looduskoolis. Õpilased kuulasid programmijuhi ülevaadet uurimusliku töö meetoditest ja vahenditest. Seejärel osaleti rühmatöödes ja viidi läbi vaatlusi erinevates mõisakompleksi hoonetes ja pargis. Vaatluste teostamisel olid õpilaste käsutuses erinevaid vahendid: mikroskoobid, binokulaarid, kõrgusemõõtjad, mõõdulindid, sensorid jm. Uuriti okaspuid, fotosünteesi ja hingamist ning mändide okkaid. Tehti keskkonnauuringuid siseruumides, mõõdeti ioniseerivat kiirgust hoonetes, puu kõrgust ja teostati dendrokronoloogilisi mõõtmisi. Õppepäeva lõpus tegi iga rühm valitud teema kohta esitluse. Vastati küsimustele, anti tagasisidet ja tehti järeldusi.

Oli suurepärane ja kogemusterohke õppepäev.

Anne Toomistu
klassijuhataja