8. veebruaril külastasime Endla Looduskeskust. Osalesime Eesti imetajaid tutvustavas õppeprogrammis „Eesti imetajad ja nende aastaring“. Esmalt mängisime tutvumismängu ja saime teada, kes meie metsades, veekogudes elavad. Koos giidiga otsisime talvises looduses loomajälgi, mängisime, kuulasime loomahääli. Õppeklassis vaatasime videoid, tegime uurimistööd ja täitsime töölehe. Õppepäev oli tore ja meeldis lastele. Saime teada palju uut ja huvitavat. Õppekäigu rahastas KIK.

Anneli Ninep, Õie Vilman
klassiõpetajad